Header Graphic
PRILOZI I PISMA > CRNA GORA - VANKUVER - NJUJORK


25 Mar 2016

 

 


ĐECA IZ VANKUVERA PREDSTAVLJALA CRNU GORU    
 

Na konferenciji mini Ujedinjenih nacija 6. i 7. razreda iz Montessori osnovnih skola održanoj u Njujorku od 9. do 12. marta ove godine predstavljene su 193 zemlje – cčanice Ujedinjenih nacija (UN).

Crnu Goru je zastupala Montessori škola iz Ladnera – opština Vankuver.

Na konferenciji je učestvovalo preko 200 učenika iz preko 20 zemalja uključujući Belgiju, Kinu, Čile, Kanadu, Meksiko, Saudi Arabiju, Španiju, Australiju, Djevičanska ostrva, Portoriko, Filipine, Peru, SAD, Nigeriju, Keniju, Panamu i druge. Projekat se zove Montessori Model Ujedinjenih nacija ( Montessori Model United Nations ).

 

Model Ujedinjenih nacija je simulacija Generalne skupstine UN i drugih multilateralnih tijela. U ovom modelu učenici sjede na mjestima ambasadora zemalja – članica i debatuju o raznim predmetima koji se nalaze na agendi organizacije. Dok igraju uloge ambasadora, učenici u svojstvu delegata drže govore, pripremaju draft rezolucije, pregovaraju sa delegatima, rješavaju konflikte i uspostavljaju proceduralna pravila konferencije – sve u cilju iniciranja međunarodne kooperacije i rješavanja problema koji utiču na sve zemlje u svijetu.

 

Prije igranja ambasadorskih uloga u ovoj simulaciji modela UN, učenici vrše istraživanja teme koje njihov komitet treba da izloži. Na ovaj način učesnici modela UN uče kako međunarodna zajednica reaguje na razne probleme kao sto su mir i bezbjednost, ljudska prava, zaštita životne sredine, nestašica hrane i glad, ekonomski razvoj i globalizacija. Delegati modela UN takodje razrješavaju probleme kao sto su potrebe, ciljevi i spoljne politike zemalja koje predstavljaju na ovom događaju. Znanje koje oni dobijaju od njihovih istrazivanja istorije, geografije, kulture, ekonomije i nauke, doprinose autentičnosti simulacije u trenucima kada se uloge odigravaju tokom konferencije. 

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved