Header Graphic
PRILOZI I PISMA > LISTA KANDIDATA SAVJETA UPRAVE ZA DIJASPORU


26 Apr 2016

 


 LISTA KANDIDATA ZA SAVJET UPRAVE ZA DIJASPORU   

 Na osnovu člana 21 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima („Službeni list CG“, broj 47/15) i Javnog poziva za kandidovanje predstavnika iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima (objavljenog 7. marta 2016. godine na internet stranici Uprave za dijasporu; produženog 29. marta 2016. godine), Uprava za dijasporu objavljuje listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove iz člana 17 i člana 19 ovog zakona.

 

Ova lista, na osnovu člana 21 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, utvrđena je uvidom Komisije za praćenje postupka izbora članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima (Rješenje o obrazovanju Komisije za praćenje postupka izbora članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima, br. 05/2-959) koju čine: šef Diplomatskog protokola u MVPEI amb. Ljubiša Perović, šef Kabineta ministra Aleksandra Zloković-Đukić, šef Odsjeka za praćenje, istraživanje, informativne i izdavačke poslove u Upravi za dijasporu Zoran Đukanović, šef Odsjeka za privredno partnerstvo i statusno pravna pitanja u Upravi za dijasporu Elvira Bekteši i savjetnik u Direkciji za UN u Generalnom direktoratu za multilateralne poslove Bosiljka Vuković-Simonović, uvidom  u cjelokupnu dokumentaciju pristiglu u roku.

 

ALBANIJA

       Milan Zlatičanin – Udruženje ,,Alba Montenegro”

Hasan Lekaj-Lekić – Udruženje crnogorske manjine ,,Duklja”

ARGENTINA

       Elena Simovich – Crnogorska zajednica Ćaka „Kralj Nikola”

Ivan Novakovich – Crnogorska zajednica Buenos Ajres

AUSTRALIJA

       Mihailo Mandić – Crnogorska etnička zajednica Australije

BOLIVIJA

       Esteban Natalio Michovich Morales – Pokret Crnogoraca u Boliviji

BOSNA I HERCEGOVINA

Dragan Lučić – Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš”

        Mirza Redžić – Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini

        Ismet Ramčilović – Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka

        Slobodan Pavićević – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Lovćen“, Banja Luka

        Marijana Đurić – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Lovćen“, Banja Luka

DANSKA

        Zoran Rajović – Kulturni i biznis centar Montenegro

FRANCUSKA

        Dejan Šestović – Asocijacija „Montenegro”

HRVATSKA

       Danilo Ivezić – Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske

       Dušan Mišković – Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske

       Ljubo Radović – Savez Crnogoraca Hrvatske

ISTOČNA REPUBLIKA URUGVAJ

       Daniel Klisich di Vietri – Crnogorska zajednica u Urugvaju

KANADA

       Božidar Vujičić – Crnogorsko društvo Britanske Kolumbije

       Vesko Karadžić – Crnogorsko društvo Britanske Kolumbije

       Zoran V. Raičević – Crnogorsko kulturno društvo Toronto

KIPAR

       Vladislav Popović – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Limasol

KOSOVO

       Senad Šabović – Udruženje Crnogoraca Kosova

LUKSEMBURG

       Edin Latić – Zavičajni klub „BIHOR”

       Ismet Muhović – Asocijacija Luksemburg Montenegro

MAKEDONIJA

       Boris Popivoda – Zajednica Crnogoraca Republike Makedonije

NJEMAČKA

       Miloš Bukilić – Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ)

       Emira Mustajbašić Ličina – Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ)

       Mijodrag Zečević – Udruženje „Perper”

       Braho Sijarić – Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein

       Nenad Popović – Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein

       Jasmina Mušović – Udruženje Monte Duren e.V.

       Kerim Mušović – Udruženje Monte Duren e.V.

       Milenko Kujović –  FC Montenegro Wuppertal

       Beka Selimanjin – Plavsko-Gusinjski Merhamet

PERU

       Aleks Rohas Božović – Crnogorska zajednica u Peruu

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

       Ruždija Jarović  – „EURO Gusinje” Njujork  

       Sulejman Djonbalic – GUSINJE FONDACIJA

       Senad Perazić – Kulturni centar Rumija

SLOVENIJA

       Čedo Đukanović – Crnogorsko društvo „Morača”, Kranj

      Dijana Pajković – Crnogorsko društvo Montenegro Ljubljana; Savez crnogorskih društava Slovenije; Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro, Maribor; Društvo slovenačko-crnogorskog prijateljstva; Crnogorsko društvo „Crna Gora” Ljubljana

SRBIJA

       Slobodan Drakić – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Durmitor“ Bačko Dobro Polje; Udruženje Crnogoraca Vojvodine; Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo „Nikola I“ Vrbas

       Mirko Zečević – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Durmitor“ Bačko Dobro Polje; Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo „Nikola I“ Vrbas; Crnogorska nacionalna zajednica Beograd

     Milorad Radojević – Udruženje Crnogoraca „Kruščića“; Zavičajno Banjsko-Vučedolsko udruženje; Udruženje Vasojevića Savino Selo; Udruženje Pivljana Vrbas; Udruženje Crnogoraca Bjelasica i Komovi

       Božidar Marković – Udruženje Crnogoraca Novog Sada

       Slobodan Balandžić – Udruženje Crnogoraca Crvenka; Udruženje Crnogoraca Zmajeva; Udruženje Crnogoraca Opštine Kula; Udruženje „Bajo Pivljanin”; Crnogorski naučno-kulturni centar; Udruženje Crnogoraca „Kruščića“; Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Durmitor“ Bačko Dobro Polje

       Ljubiša Simović – Udruženje Crnogoraca Vrbas

ŠVAJCARSKA

       Junčaj Martin – Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj

       Zeno Rastoder – Islamski Kulturni Centar „Džemat Wattwil”

TURSKA

       Redžep Sandžaktar – Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

       Bedri Gul – Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

       Abas Erdem –Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

VELIKA BRITANIJA

       Neven Pajović – Crnogorsko-britansko udruženje „Montenegro UK Society”

 

LISTA ORGANIZACIJA ISELJENIKA KOJE NIJESU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA ZA KANDIDOVANJE PREDSTAVNIKA ISELJENIKA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

Uvidom u pristiglu dokumentaciju, Komisija za praćenje postupka izbora članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima je utvrdila da sljedeće organizacije iseljenika nijesu ispunile uslove za kandidovanje članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima, a u skladu sa članom 19 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima („Službeni list CG“, broj 47/15):

BELGIJA

Udruženje crnogorsko-belgijskog prijateljstva „Montenegro” (predložen 1 kandidat) – u pristigloj dokumentaciji fali pregled realizovanih aktivnosti u godini koja prethodi predlaganju kandidata (udruženje je osnovano u 2016. godini).

BOSNA I HERCEGOVINA

Udruženje građana „Bukovica” (predložen 1 kandidat) – u pristigloj dokumentaciji fali kopija osnivačkog ili drugog akta, pregled realizovanih aktivnosti u godini koja prethodi predlaganju kandidata, izjava kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta, biografija kandidata i kopija pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata.

LUKSEMBURG

Kooperacija Luksemburg Crna Gora (predložen 1 kandidat) – u pristigloj dokumentaciji fali kopija osnivačkog ili drugog akta, pregled realizovanih aktivnosti u godini koja prethodi predlaganju kandidata, izjava kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta i kopija pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;

Bošnjačko Donatorski fond (predložena 2 kandidata) – u pristigloj dokumentaciji fali dokaz o registraciji organizacije, kopija osnivačkog ili drugog akta, izjave kandidata da prihvataju kandidaturu za člana  Savjeta i kopije pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata.

MAKEDONIJA

Savez crnogorskih iseljenika u Republici Makedoniji (predložen 1 kandidat) – u pristigloj dokumentaciji fali pregled realizovanih aktivnosti u godini koja prethodi predlaganju kandidata (udruženje je osnovano u decembru 2015. godine).

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Bošnjački savez Crne Gore, Njujork (predložena 3 kandidata) – u pristigloj dokumentaciji fali kopija osnivačkog ili drugog akta i pregled realizovanih aktivnosti u godini koja prethodi predlaganju kandidata;

Montenegro Cultural Society „Njegoš” (predložen 1 kandidat) – u pristigloj dokumentaciji fali kopija osnivačkog ili drugog akta 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved