Header Graphic
PRILOZI I PISMA > IZABRAN SAVJET ZA DIJASPORU


26 Jun 2016

 


SAVJET ZA SARADANJU SA ISELJENICIMA  


         

Na sastanku održanom 17. juna o.g, Komisija za praćenje postupka izbora članova za saradnju sa iseljenicima utvrdila je Listu predloga kandidata (ukupno 34) za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima i podnijela je Upravi za dijasporu na dalje postupanje.

 

Na osnovu predloga kandidata čija je kandidatura automatska, shodno Listi predloženih kandidata za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima objavljenoj 26. aprila 2016. godine na internet stranici Uprave za dijasporu (broj predloženih kandidata za određenu državu odgovara broju propisanom članom 16 Zakona o saradnji CG sa iseljenicima koji se odnosi na tu državu); predloga kandidata dobijenih nakon sprovedenih izbora u onim zemljama u kojima je broj predloženih kandidata bio veći od broja propisanog članom 16 ovog zakona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kanada, Njemačka, Slovenija, Srbija i Švajcarska); te odluke koju je Komisija za praćenje postupka izbora članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima donijela u situacijama predviđenim Uputstvom za izbor članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima (objavljenom 8. juna), Uprava za dijasporu objavljuje Listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima (uz nazive udruženja/organizacija iseljenika koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz člana 17 i člana 19 ovog zakona):

ALBANIJA

       Milan Zlatičanin – Udruženje ,,Alba Montenegro”

ARGENTINA

       Elena Simovich – Crnogorska zajednica Ćaka „Kralj Nikola”

Ivan Novakovich – Crnogorska zajednica Buenos Ajres

AUSTRALIJA

       Mihailo Mandić – Crnogorska etnička zajednica Australije

BOLIVIJA

       Esteban Natalio Michovich Morales – Pokret Crnogoraca u Boliviji

BOSNA I HERCEGOVINA

 Dragan Lučić – Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš”

        Mirza Redžić – Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini

        Ismet Ramčilović – Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka

DANSKA

        Zoran Rajović – Kulturni i biznis centar Montenegro

 

FRANCUSKA

        Dejan Šestović – Asocijacija „Montenegro”

HRVATSKA

       Danilo Ivezić – Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske

       Ljubo Radović – Savez Crnogoraca Hrvatske

ISTOČNA REPUBLIKA URUGVAJ

       Daniel Klisich di Vietri – Crnogorska zajednica u Urugvaju

KANADA

       Zoran V. Raičević – Crnogorsko kulturno društvo Toronto

KIPAR

       Vladislav Popović – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru, Limasol

KOSOVO

       Senad Šabović – Udruženje Crnogoraca Kosova

LUKSEMBURG

       Edin Latić – Zavičajni klub „BIHOR”

       Ismet Muhović – Asocijacija Luksemburg Montenegro

MAKEDONIJA

       Boris Popivoda – Zajednica Crnogoraca Republike Makedonije

NJEMAČKA

       Emira Mustajbašić Ličina – Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ)

       Nenad Popović – Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein

PERU

       Aleks Rohas Božović – Crnogorska zajednica u Peruu

SAD

       Ruždija Jarović  – „EURO Gusinje” Njujork  

       Sulejman Đonbalić – GUSINJE FONDACIJA

       Senad Perazić – Kulturni centar Rumija

SLOVENIJA

       Dijana Pajković – Crnogorsko društvo Montenegro Ljubljana; Savez crnogorskih društava Slovenije; Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro, Maribor; Društvo slovenačko-crnogorskog prijateljstva; Crnogorsko društvo „Crna Gora” Ljubljana

SRBIJA

       Božidar Marković – Udruženje Crnogoraca Novog Sada

     Milorad Radojević – Udruženje Crnogoraca „Kruščića“; Zavičajno Banjsko-Vučedolsko udruženje; Udruženje Vasojevića Savino Selo; Udruženje Pivljana Vrbas; Udruženje Crnogoraca Bjelasica i Komovi

      Slobodan Drakić – Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Durmitor“ Bačko Dobro Polje; Udruženje Crnogoraca Vojvodine; Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo „Nikola I“ Vrbas
 

 ŠVAJCARSKA

       Zeno Rastoder – Islamski Kulturni Centar „Džemat Wattwil”

TURSKA

       Redžep Sandžaktar – Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

       Bedri Gul – Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

       Abas Erdem –Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora

VELIKA BRITANIJA

       Neven Pajović – Crnogorsko-britansko udruženje „Montenegro UK Society”

 

Komisija će, po potrebi, Upravi dati predloge za eventualna upražnjena mjesta u Savjetu. 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved