Header Graphic
PRILOZI I PISMA > SAVJET ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA


3 Oct 2016

 


SKUP ISELJENIKA IZ CIJELOG SVIJETA I NOVI POČETAK 


     

 U utorak, 27. septembra 2016. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore, održana je konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Na samom početku sjednice, shodno zakonskoj odredbi, utvrđeni su mandati svih članova Savjeta, nakon čega su, u svečanom dijelu, uslijedili govori direktora Uprave za dijasporu mr Predraga Mitrovića, gradonačelnika Glavnog grada Slavoljuba Stijepovića i predsjednika Vlade Mila Đukanovića.

 

Premijer Đukanović je naveo da je usvajanjem Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima koji reguliše međusobne veze stvorena solidna osnova za dalje aktivnosti. − Iz njega proističe i obaveza formiranja ovog Savjeta, koji je Vladino savjetodavno tijelo. Stvorene su i normativne pretpostavke za povećanje iznosa sredstava koja su budžetski namijenjena saradnji sa iseljenicima. Time i osnova za pripremu većeg broja kvalitetnijih projekata i programa koje Vlada planira kroz svoje strategije – rekao je Đukanović.

  

Na početku svog izlaganja direktor Mitrović se osvrnuo na aktivnosti koje je Uprava preduzela u prethodnom periodu, kao što su usvajanje Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, Strategije saradnje sa iseljeništvom za period od 2015-2018. godine, te usvajanje Rješenja o imenovanju članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Pored toga, on je istakao i važne projekte koje Uprava planira da realizuje u narednom periodu: manifestacija “Dani iseljenika”, izdavanje iseljeničke knjižice, izrada cjelovite baze iseljenika i formiranje info pula koji će u svakom momentu moći da pruži efikasan odgovor na sve zahtjeve crnogorskih iseljenika.  

  

−Siguran sam da će sa konstitutisanjem Savjeta za saradnju sa iseljenicima, Uprava dobiti ozbiljnog i jakog saradnika, te da će naše zajedničke aktivnosti obezbijediti punu prisutnost i uvažavanje problematike, i da ne zaboravimo, potreba iseljeništva na svim nivoima− kazao je direktor Mitrović.

 

Gradonačelnik Stijepović je u svom obraćanju izrazio spremnost Glavnog grada da i dalje podstiče veze sa dijasporom i istakao da je konstituisanje Savjeta za saradnju sa iseljenicima snažan doprinos daljem unapređenju i konkretizaciji saradnje, koja će nas dodatno zbližiti i pomoći nam da zajedničkim snagama našu domovinu učinimo razvijenijom i ljepšom za život.

 

U drugom dijelu sjednice gostima su se obratili  predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Genci Nimanbegu i predstavnik Matice crnogorske Marko Špadijer koji je, shodno zakonskoj odredbi, kao najstariji član Savjeta predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika.

 

U radnom dijelu sjednice usvojen je Poslovnik o radu Savjeta i predloženi kandidati za predsjednika i potpredsjednike Savjeta. Za predsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, većinom glasova, izabran je dr Nenad Popović iz Njemačke.

Dr Nenad Popović rođen je 15. novembra 1967. godine u Kotoru. Doktor Popović je specijalista za ortopediju vilica i vlasnik klinike "Douglas Toll Institut". Od 2012. godine je gost-predavač na nekoliko njemačkih univerzitetskih klinika u okviru specijalističke nastave, kao i predavač na brojnim kursevima za specijaliste na teme novih metoda liječenja u ortodonciji i bolesti TM zgloba. Nenad Popović je u aprilu 2013. godine izabran u zvanje vanrednog profesora državnog Univerziteta Sao Paulo, kao i privatnog Univerziteta UniMar u gradu Marilia, Brazil. Član je njemačke, evropske, američke i svjetske asocijacije ortodonata. Uporedo sa angažmanom u iseljeničkim organizacijama, dr Popović usmjerava svoje aktivnosti na proučavanje i istraživanje istorije crnogorske dijaspore u Njemačkoj, posebno ka vezama crnogorskog i njemačkog naroda. Autor je  eseja “Njemci i Crnogorci”. E-mail: nenad@dr-popovic.de

 

 Za potpredsjednike izabrani su

Boris Popivoda iz Makedonije, rođen je 08. avgusta 1947. godine na Cetinju. Pravni faklutet „Justinijan Prvi“ završio je u Skoplju, dok je najveći dio svog radnog vijeka proveo u G.P. „Pelagoniji“, kasnije kao direktor OURA i predsjednik Skupštine imenovanog preduzeća. U periodu od 1984 – 1992. godine je u dva mandata bio delegat u Opštini Centar u Skoplju kao član upravnog odbora F.K “Vardar”. E-mail: boro.popivoda@yahoo.com; zcgmmk@yahoo.com , ž

Edin Latić iz Luksemburga, rođen je 13. januar 1975. godine u opštini Petnjica. Završio je brojne stručne edukacije vezane za užu oblast posla kojim se bavi firma u njegovom vlasništvu – kompanija „Bihor“ koja ima preko dvadeset radnika i važi za jednu od najuspješnijih kompanija te vrste u Luksemburgu. Od 2013. godine je predsjednik FK „PETNJICA“, dok je od 2015. godine član UO ZK Bihor u Luksemburgu. E-mail: laticedin@hotmail.com 

Ruždija Jarović iz SAD-a, rođen je 1952. godine u Plavu. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je srednju – zanatsku školu završio u Peći. Jedan je od osnivača  Udruženja „Plav Gusinje“, gdje je bio izabran za prvog predsjednika. Od prvog izdanja nedeljnika „Sabah“, bio je stalni član redakcije i napisao više od 70 članaka. Trenutno je član upravnog odbora i portparol u humanitarnom Udruženju „Euro Gusinje“. E-mail: eurogusinje@yahoo.com; jarovicr@yahoo.com 

Martin Junčaj iz Švajcarske, rođen je 16. decembra 1953. godine u opštini Tuzi. Od 1977. godine boravi u Švajcarskoj, a od 1995. godine suvlasnik je građevinske kompanije. Nakon 2007. godine, kada je formirana nova Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj postaje član Upravnog odbora ove organizacije, delegat u Savezu Evropske dijaspore Crne Gore i delegat na Svjetskom kongresu iseljenika.  E-mail: anto_alex@hotmail.com 

 

Za predsjednike radnih tijela (odbora) izabrani su:

Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta, Mirko Zečević – predsjednik Odbora za jačanje kulturnog i državnog identiteta rođen je 13. decembra 1949. godine u Nikšiću. Diplomirani je ekonomista i bavi se publicističkim radom. Bio je jedan od urednika u "Crnogorskom književnom listu", gde je imao kolumnu sve do kraja njegovog izlaženja 2006. godine. Od 2008. godine bio je angažovan u Ambasadi Crne Gore u Beogradu na mjestu koordinatora za dijasporu. U istom periodu postao je utemeljivač  i organizator manifestacije  “Dani crnogorske kulture u Srbiji”. Nakon prestanka rada u Ambasadi aktivan je na konsolidaciji crnogorske nacije u Srbiji, kako u Crnogorskoj nacionalnoj zajednici Beograda, tako i kao generalni sekretar Saveza crnogorskih nacionalnih udruženja Srbije koja djeluju po sporazumu o međusobnoj saradnji. E-mail: cnzbgs@yahoo.com 


Odbor za nauku i prosvjetu, Prof. dr Milorad Nikčević – predsjednik Odbora za nauku i prosvjetu rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001). Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada. Godine 2014. hrvatski predsjednik Ivo Josipović uručio mu je državno odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „višegodišnje zasluge za kulturu/znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore“. E-mail: mnikcevi@ffos.hr

 Članovi Odbora

1. Dijana Pajković Medved - Slovenija
2. Nenad Pajović - Velika Britanija 
3. Nenad Popović - Njemačka 
4. Zoran V. Raičević - Kanada


Odbor za sport, Dejan Šestović – predsjednik Odbora za sport je bivši sportista, porijeklom iz Crne Gore koji već godinama živi i radi u Francuskoj. E-mail: sestosport@orange.fr 

Odbor za informisanje, Sabrija Vulić – predsjednik Odbora za informisanje rodjen je 12. januara 1963. godine u Kotoru. Završio je Fakultet za turizam, a magistrirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Novinarstvom se bavi od 1990. godine. Bio je urednik preko 250 emisija „Dobro jutro Crna Goro“ i 85 emisija “Nedjeljom popodne”, koja je proglasena za najbolji nedjeljni popodnevni program u regionu. Radio je kao novinar informativnog programa i izvještavao sa brojnih dogadjaja  u zemlji i  inostranstvu. Od 2011. godine zaposlen je u JS RTV CG na mjestu urednika zabavno komercijalnog programa, a trenutno je anagažovan na poslovima Rukovodioca promocije programa RTCG. Za svoj rad dobio je nekoliko profesionalnih priznanja.  E-mail: vulic@t-com.me


 Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika, Mihailo Mandić – predsjednik Odbora za zaštitu prava i položaja iseljenika rođen je 20. juna 1951. godine u Danilovgradu. Nakon završenog Elektrotehničkog Fakulteta u Sarajevu, radio je kao profesor elektro grupe u Elektrotehničkoj školi u Podgorici. Nakon toga, radio je u Sarajevu kao inžinjer u Energoinvestu – IRIS-u. Od 1995. godine živi i radi u Sidneju, gdje osniva Crnogorsku etničku zajednicu. E-mail: mandicmisko@gmail.com

 Članovi savjeta

1. Neven Pajović - Ujedinjeno Kraljevstvo
2. Božidar Marković - Srbija
3. Bedri Gul  - Turska
4. Zoran V. Raičević - Kanada
5. Ivan Novakovich - Argentina

 

 

Odbor za privredno partnerstvo, Refik Radončić – predsjednik Odbora za privredno partnerstvo rođen je 20. februara 1961. godine u Gusinju. Po zanimanju je ekonomista. Od 1988. godine živi i radi u Njujorku - SAD, dok je od 1992. godine vlasnik kompanije “TendR construction”, a od 1999. godine suvlasnik “RendB development”. Većinski je vlasnik Gotam Hotela na Menhetnu – Njujork. E-mail: rradoncic@trconstruction-ny.com 

Odbor za evropske i evroatlanske integracije, Mirza Redžić – predsjednik Odbora za evropske i evroatlanske integracije rođen je 26. aprila 1976. godine u Sarajevu. Magistarske studije iz međunarodnog prava završio je u Japanu, kao stipendista Vlade Japana. Tituli magistra iz naučne oblasti ratna psihijatrija stekao je na Kraljevskom koledžu London, kao stipendista Vlade Njenog Kraljevstva. Trenutno je doktorand na Univerzitetu u Beču, odsjek za medije i komunikacije. Zaposlen je u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a kao politički savjetnik, pro bono je angažovan u Vijeću nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. Aktivan je član Vijeća crnogorske nacionalne manjine u BiH. E-mail: redzic.mirza@gmail.com 

Odbor za pravna pitanja, Vladislav Popović – predsjednik Odbora za pravna pitanja rođen je 12. juna 1954. godine na Cetinju. Pravni fakultet je završio u Beogradu, a takođe i magistraturu iz međunarodnog prava. Autor je oko 20 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni na više jezika u 9 zemalja. Dobitnik je pokreta za suverenost Crne Gore i mnogih drugih društvenih priznanja iz vremena SFRJ. Direktor je kompanije za međunarodni investicioni konsalting Popović Consultants Overseas LTD u Limasolu. E-mail: astral54@spidernet.com.cy

 Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, Prim. dr Slobodan Drakić – predsjednik Odbora za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu rođen je 23. oktobra 1946. godine u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu i dobio zvanje doktor medicine. Bio je predsjednik neuropsihijatrijske sekcije Crne Gore u dva mandata. Od 1986. godine je bio zaposlen u Kliničkom centru u Novom Sadu na mjestu načelnika Odjeljenja opšte i konsultativne polikliničke službe Centra za mentalno zdravlje Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. E-mail: slobodrakic@gmail.com  

Odbor za ravnopravnost polova, Emira Mustajbašić Ličina – predsjednik Odbora za ravnopravnost polova rođena je 07. juna 1983. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu, a kasnije srednju skolu “Miloje Dobrasinovic” – smjer Elektrotehnicar racunara. Vlasnik je turističke agencije „Reisebüro Lane” u Kölnu i zaposlena je u Agenciji za integracije i zdravstvo u Kölnu. Osnivač je Udruženja MonteKöln u Kölnu, koje ima za cilj organizovanje crnogorske dijaspore u Kölnu i okruženju, radi održavanja veza sa matičnom državom, njegovanja jezika i kulture, saradnje sa lokalnim institucijama Njemačke, kao i institucijama Crne Gore, međusobne solidarnosti i pomoći. E-mail: montekoeln@web.de

    Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu   , Aleks Rohas Božović – predsjednik Odbora za širenje crnogorske zajednice u svijetu rođen je 22. janaura 1976. godine u Limi, Peru. Po struci pilot, dodatno obrazovanje stiče u oblasti ekonomskog inženjeringa i osiguranja. Zaposlen je u engleskoj osiguravajućoj kući “AAV Aviation Adjuster SC” u Limi. Predsjednik je Crnogorske zajednice u Peruu. E-mail: arbozovich@gmail.com 

 

SEKRETAR SAVJETA Elvira Bekteši rođena je 17. februara 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na odsjeku Međunarodni odnosi. Radila u Glavnom gradu Podgorica kao sardnik u Odjeljenju za medjunarodne odnose i kabinetu gradonačelnika. Od 2002. do 2012. godine radila je kao savjetnik u Centru za iseljenike Crne Gore, a od 2012. do danas radi kao šef Odsjeka za privredno partnerstvo i statusna pitanja u Upravi za dijasporu, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Član je Odbora za iseljenike Matice crnogorske i komisije za dodjelu nagrade za filantropiju "Iskra". Uredjivala je, pratila i koordinisala rad u objavljivanju petnaest naslova biblioteke "Dijaspora Crne Gore", koju je ustanovio tadašnji Centar za iseljenike. Jedan je od pokretača usvajanja Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, te autor vise stručnih tekstova na temu iseljeništva. Završila je Diplomatsku akademiju "Gavro Vukovic". E-mail: elvira.bektesi@mfa.gov.me 

U okviru programa sjednice priređen je i prigodan kulturno- umjetnički program.

  TIM WEB SITE-A

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved