Header Graphic
PRILOZI I PISMA > DRUGA SJEDNICA SAVJETA ZA DIJASPORU


30 Jul 2017

 


                       OKUPLJANJE DIJASPORE U PODGORICI


    Pocasni konzul CG, g. Elliott ucestvovao je na prijemu povodom Dana Kanade 01. Jula 2017. koji je za diplomatski kor organizovao gradonacelnik Toronta g. Tory i indijanski Poglavica Mississagua-e g. Lagorme, u City Hall-u! G. Elliott je dostojno predstavio Crnu Goru i imao korisne razgovore sa zvanicni

  

U petak, 28. jula o.g, u staroj zgradi Vlade Crne Gore, održana je Druga sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Na samom početku sjednice, prisutnima se obratio predsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima dr Nenad Popović, podsjetivši da je Savjet kao savjetodavno tijelo Vlade CG formiran prije deset mjeseci, u čijem sastavu djeluje jedanaest odbora. Ukazao je na značaj postojanja ovog tijela, kao izuzetnog projekta za iseljenike koji okuplja najveće potencijale iz crnogorske dijaspore i državnih institucija, koje su produžena ruka saradnje sa maticom. 
 
 
 
Pored Popovića, u svečanom dijelu sjednice, obratili su se i direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, njegovo visočanstvo princ Nikola Petrović, prof. dr Srđan Darmanović i predsjednik Crne Gore g. Filip Vujanović. 
 
 
 
Mitrović se u svom obraćanju osvrnuo na važne strateške korake, čija je realizacija prethodila konstituisanju Savjeta. Ukazao je da Uprava za dijasporu raspolaže podacima o stanju u iseljeništvu i njihovim potrebama za uključenje u društveni i kulturni život matice. Na kraju, zahvalio se svim prisutnima kao i mnogim pojedincima i institucijama, koji su imali sluha za probleme, interese i zahtjeve naših iseljenika.  
 
 
 
Princ Nikola Petrović je istakao da je dijaspora živa spona Crne Gore sa svijetom. U cilju pronalaženja socio-ekonomske ravnoteže, Fondacija Petrović nastoji da realizuje projekte pomoći našim građanima i iseljenicima. Ukazao je na projekat promovisanja ekološke države i njene zaštite, koji nije politički već etički i ekonomski projekat, sa ciljem ujedinjenja  našeg naroda.
 
 
 
Ministar Darmanović je ukazao na značaj postojanja Savjeta za saradnju sa iseljenicima i prisustva dijaspore izvan granica Crne Gore, koja je uvijek bila spremna da pomogne svojim sunarodnicima.  Osvrnuvši se na važnije migratorne tokove u našoj istoriji, podsjetio je na veoma dobru saradnju sa našim iseljenicima na američkom tlu, za vrijeme svog mandata u SAD-u. 
 
 
 
Na kraju svečanog dijela, predsjednik Vujanović je svojim govorom pozvao na jedinstvo, slogu i ujedinjenje. Ukazao je na do sada postignute rezultate u domenu investiranja u Crnu Goru i apelovao da treba ulagati mnogo više i da treba iskoristiti benefite tj. biznis zone koje Crna Gora zaista posjeduje, kao i preduzeti mjere stimulansa za privlačenje domaćih i stranih investitora. 
 
 
 
U radnom dijelu sjednice, uslijedilo je usvajanje Dnevnog reda, Zapisnika sa konstitutivne sjednice, izlaganje predsjednika svih odbora i Programa rada Savjeta u 2017-2018. godini. Tokom izlaganja predsjednika odbora, članovi Savjeta su većinu predloga jednoglasno izglasali, podržavajući dosadašnji rad odbora i planirane aktivnosti u predstojećem periodu. 
 
  
 
Na kraju sjednice, usvojeni su zaključci u kojima se, između ostalog, navodi: podrška prijemu države Crne Gore u NATO, podrška realizaciji svih dosadašnjih aktivnosti sprovedenih na planu jačanja saradnje matice i njenog iseljeništva, pokretanje internet stranice i časopisa koji će se baviti temama od interesa za iseljenike, preporuka Vladi CG za osnivanje kulturnih centara u iseljeničkim sredinama sa većom koncentracijom iseljenika, predlog nadležnim institucijama za osnivanje Muzeja crnogorskog iseljeništva, uspostavljanje posebnog fonda za stipendiranje mladih i nadarenih studenata, uspostavljanje “škola crnogorskog jezika” odnosno “škola na jezicima svih naroda iz Crne Gore” u svijetu, odluka Savjeta o podnošenju amandmana na Zakon o crnogorskom državljanstvu, poboljšanje klime i opštih uslova za investiranje, preduzimaje mjera na planu sticanja međunarodnog koda za crnogorski jezik, kao i potpisivanje protokola o zdravstvenoj saradnji sa medicinskim institucijama iz država u kojima žive etablirani medicinski eksperti crnogorskog porijekla.  
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved