Header Graphic
PRILOZI I PISMA > RAZGOVORI U KONZULATU U TORONTU


24 Nov 2017

 


            AKTIVNOSTI POČASNOG  KONZULATA CRNE GORE U TORONTU


Uprava Crnogorskog Kulturnog Društva imala je sastanak sa Počasnim Konzulom Crne Gore u Torontu,g. Douglas-om Elliott-om u prostorijama Konzulata.

G. Elliott je izvijestio članove Uprave o razgovorima koje je imao u Crnoj Gori prilikom sedmodnevnog boravka na konferenciji svih počasnih konzula koja je održana u Podgorici. 

Na sastanku su razmatrane neke teme, na koji način kancelarija Počasnog Konzula može pomoći našim iseljenicima u Kanadi i kako u kontaktu sa našim društvima iseljenika realizovati neke projekte zajedno sa Maticom.

Konzulat su prvi put posjetili i članovi Društva i jedan od osnivača, Veso Radulović i Marija Marry Radulović sa Nijagarinih Vodopada. 

Konzulat je prvi put, na poziv CKD, posjetila i Maria Elena Selich, Crnogorka iz Bolivijie koja sada živi u Torontu. 

Inače, Maria je kćerka poznatog Ministra Policije Bolivije Andrije Adreas-a Selich-a. inače, Selići su, prvo došli u Argentinu, davne 1920. godine iz Kolašina. 

Tako je nastala i ova fotografija dvije Crnogorke koje nijesu rođene u Crnoj Gori. Marije Marry Radulović (rođene u Kanadi) i Marije Elene Selić (rođene u Boliviji).

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved