Header Graphic
PRILOZI I PISMA > SKUPŠTINA CKD 2018.


11 Nov 2018

 

 
   

U Torontu je 11. Novembra 2018. održana Skupština Crnogorskog Kulturnog Društva. Na sastanku je izabrana nova Uprava koja broji 9 članova: Zoran V. Raičević - Predsjednik, Seadin - Dino Kolar - Sekretar, Branislav Vujović - Blagajnik; ostali članovi Uprave: Zoran Kovačević, Miroslav Vukićević, Filip Raičković, Srđan Vukmirović, Marija Selić i Pero Rašović. Za počasne predsjednike izabrani su Veso Radulović i Đon Ivanović.

 

Na početku sastanka pročitan je izvještaj o radu od posljednje Skupštine 2015. godine. Urađeno je uspješno više od 20 projekata, čime je nastavljena dobra tradicija Društva.

 

Učesnici Skupštine minutom ćutanja odali su poštu preminulim članovima između dvije Skupštine, Draganu Vujoviću i Ranki Perović.

 

Skupština je potvrdila Prijedlog Uprave da se za kanadidata Društva za Savjet za saradnju sa iseljenicima predloži Seadin Dino Kolar.

 

Blagajnik Seadin Dino Kolar podnio je finansijski izvještaj.

 

S obzirom da je zaključeno da je Društvu potrebna brojnija Uprava, odlučeno je da se Uprava uveća za još 3 člana, tako da od sada Uprava broji ukupno 9 članova.

 

Mnogi članovi su iznijeli različite sugestije i prijedloge kako omasoviti Društvo i uključite se u nove projekte koji za cilj imaju povezivanje dijaspore sa maticom.

 

Skupština je odlučila da se za mjesto počasnog Predsjednika predlože Veso Radulović i Đon Ivanović, najstariji članovi Društva, što je jednoglasno i usvojeno.

 

Crnogorsko Kulturno Društvo je osnovano Februara 1971. godine i jedno je od najstarijih društava na Sjeverno-američkom kontinentu.

 

Imalo je zapaženu ulogu u mnogim projektima od značaja za Crnu Goru i njene iseljenike. Istinski ambassador Crne Gore u Kanadi, Društvo dobrotvor i dobitnik mnogih priznanja za svoj rad i humanitare akcije. 

 

Učestovalo je u mnogim akcijama pomoći: postradalim u zemljotresu 1979., nastradalim u željezničkoj nesreći kod Bioča 2006. godine, Pokretu za nezavisnost CG 2005. godine, PEN Centru, Matici Crnogorskoj; Monitor-u, CPC, nezavisnim intelektualcima, sportistima, umjetnicima, bolesnima i td...

 Z

Značajna je uloga Društva u otkrivanju istina o kanadskom general Frederiku Burhnamu, vajaru Janku Brajoviću, prvom počasnom konzulu u Torontu Noel-u Marhall-u, medicinskoj sestri Moni Vilson, nastradalim na brodu Brindizi kod Medove i td....

 

Ovo Društvo nastavlja svoju misiju kao do sada, noseći oreol koji traje već 47. godina.

 

 

 

 

                         

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved