Header Graphic
PRILOZI I PISMA > MONTENEGRIN HOUSE - NASTAVAK


18 Feb 2019

 


REAGOVANJE GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE NA TEKST O CRNOGORSKOJ KUĆI 

 
   


Vrhovnom Državnom Tužilaštvu Crne Gore, Vladi Crne Gore, Generalnom Konzulatu CG u Njujorku, Medijima, Udruženjima iseljenika u USA i Kanadi, Savjetu za dijasporu CG, Upravi  za dijasporu CG 

Na inicijativu naših ljudi iz dijaspore formirana je Crnogorska Američka Fondacija za Crnogorsku kuću (adresa 801 Second Avenue, 7th Fl, New York, NY 10017), Juna 2011. godine, sa ciljem  da u partnerstvu sa Vladom Crne Gore stvori finansijske i druge pretpostavke za implementaciju projekta Crnogorske kuće u Njujorku. Cilj Fondacije  je bio da se pod jednim krovom u Njujorku riješi prostor za potrebe Generalnog konzulata i Misije CG pri UN i višenamjenski Kulturni centar za potrebe okupljanja  i organizovanja dijaspore - centar jačanja svih vidova kontakata i veza dijaspore sa Crnom Gorom.

 

Akciju su podržali neki naši iseljenici iz USA i Kanade i održano je i Donatorsko Veče 23. Septembra 2011. godine kada su skupljena do sada najveća sredstva od naših isljenika, ali prije svega od Vlade Crne Gore, Opštine Podgorica i Atlas Banke.

 

Sa određenim uspjehom akcija je nastavljena i kasnije, da bi već 2014. godine došlo do "zastoja u projektu", jer nije skupljeno dovoljno sredstava, a bilo je planirano da se skupi 6 miliona američkih dolara.

 

Međutim, iste godine, dolazi i do "gašenja" jedine i zvanične web stranice, đe su se nalazili podaci o donatorima, iznosu donacije, podaci o načinu uplate na crnogroskom i engleskom jeziku. Pomenuta stranica je bila vrlo dobro urađna i po svojoj formi je bila najtransparentnija informacija o radu jedne Fondacije uopšte.

 

Prema informacijama iz Vlade Crne Gore, Ministarstvo finansija je za namjene projekta krajem 2011. i tokom 2012. godine na račun Crnogorsko američke fondacije prenijelo 1,7 milion eura. Na donatorskoj večeri za Crnogorsku kuću u Njujorku, koja je održana 23. septembra 2011. u organizaciji Crnogorsko američke fondacije, prikupljeno je blizu 400.000 dolara. Ukupno, po osnovu uplata Vlade i donatorskih priloga, za namjene projekta, na računu Fondacije kod "Chase banke" u Njujorku, 15. februara 2013. bilo je 2,464.359 dolara.

                      

                
 
Vlada Crne Gore je na sjednici od 21. februara 2013. donijela zaključke, u kojima se zadužuje Ministarstvo finansija da na račun Crnogorsko-američke fondacije uplati preostala sredstva u iznosu od 300.000 eura, predviđenih kapitalnim budžetom za 2013. godinu za Crnogorsku Kuću u Njujorku.


Nakon toga, dolazi do saznanja da Vlada CG ne može dobiti kredit kod američkih banaka, tako da se morao prikupiti SAV NOVAC da bi se kupio neki objekat na teritoriji Amerike. Vlada je bila planirala da ostatak novca (oko 5 miliona američkih dolara) uplati 2015. godine, preko MInistarstva Finansija. Međutim ta stavka nije prošla na sjednici Vlade kada se raspravljalo o budžetu za 2015. godinu. 

Na naš upit obratili smo se Konzulatu CG u Njujorku, 2014. godine, koji je i odgovorio, Januara 2015. godine, čiji sadržaj Vam prezentujemo. 

                

                   

                

Iako je u Pismu ubećano da će Crnogorska Kuća dobiti ne samo temelje, nego i krov, od tada, a da je web stranica potpuno funkcionalna ( Januar 2015.), evo već 4 (četiri) godine o projektu Crnogorske Kuće više ne možemo saznati niti jednu informaciju. Zbog toga smo se ovog puta obratili Državnom Tužilaštvu CG, Generalnom Konzulatu CG u Njujorku, Upravi za dijasporu, Vladi Crne Gore, Udruženjima iseljenika, kao i medijima sa sa ciljem da javnost sazna pravu istinu.


                                          Pitanja su sljedeća:

1. Zašto 5 godina, od 2014. godine., dijaspora u USA i Kanadi, kao i cjelokupna javnost,  nema nikakvu novu informaciju o ovom projektu?!

            

2. Da li je prilikom izrade projekta, finansijske baze i realizacije kupovine došlo do namjernih grešaka i da li je manipulacijama u samoj organizaciji (od strane osnivača Fondacije) izazvan zastoj u projektu?

 

3. Da li se novac i dalje nalazi u USA, na čijem računu i koji je trenutno i konačni iznos u pitanju?. Kako se objašnjava finansijski izvještaj za 2017. godinu koji govori da na računu Fondacije se nalazi 0 (nula) US dolara kao aktiva Fondacije?!

                             

 

 

4. Zašto je i za čije potrebe sa računa Fondacije podignuto skoro 35 hiljada US dolara tokom 2014. godine, iako te godine nijesu poznate ili zabilježene neke aktivnosti Fondacije ili prijavljeni troškovi iste? Zbog čega nema prijavljenog finansijskog izvještaja za 2015. i 2016. godinu?

               

5. Kada će opet biti objavljena lista donatora za Crnogorsku Kuću, koja je sklonjena sa interneta 2013. godine ?!

ZA TEKST KORIŠĆENI MATERIJALI:

CRNOGORSKOG KULTURNOG DRUŠTVA TORONTO
CRNOGORSKO-AMERIČKE FONDACIJE ZA CRNOGORSKU KUĆU
CHARITY ORGANIZATIONS OF UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE TREASURY OF THE UNITED STATES
INTERNAL REVENUE SERVICE OF THE UNITES STATES


REAGOVANJE GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE NA TEKST O CRNOGORSKOJ KUĆI 


 z

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved