Header Graphic
PRILOZI I PISMA > NA VUKA POVIKA I DESET BOŽJIH ZAPOVIJESTI - PRVI DIO


29 Jun 2019

 

 

           

      Bog je dao Mojsiju Deset zapovijesti na planini Sinaj da služe kao principi moralnog ponašanja za ljudski rod. Deset Božjih zapovijesti su fundament moralnog kodeksa I pravnog sistema pravde za zapadnu hrišćansku civilizaciju.

Arhitektura zgrade Vrhovnog Suda  SAD reflektuje ovaj biblijski fundament. U istočnom portalu zgrade Vrhovnog Suda postavljen je imidž Mojsija kako drži dvije table od Deset Zapovijesti; one su takođe izrezbarene preko stolice Vrhovnog Sudije i na bronzanim vratima Vrhovnog Suda.

Na Dan Pobjede maja 9, 2007. godine napisao sam clanak pod naslovom: “ ČEMU POVIKA NA RASPOPA ? ”. 

 

Na svoja slabašna pleća, ali na junačko srce ulogu “RASPOPA” preuzeo je sada, u kokofoniji velike buke, legalno izabrani Šef Države izjavom da SPC u Crnoj Gori čuva strukturu Velike imperijalne Srbije. Ako je iko čitao moj članak, kritika SPC je analitički još oštrija I dodao bih; ako je Crna Gora turistička destinacija onda u svom stomaku religioznog turizma imamo  SPC pantljičaru.

Ovo je vrijeme raspleta i optimističke nade da ćemo osloboditi naše kreativne potencijale da se približimo Bogu na naučnoj osnovi te da odagnamo tamu i moru tendecioznih i interesdžijskih religija iz naših glava.

 

U predhodnom članku je objašnjeno kako je odklon od papske hrišćanske religije donio blagodeti Engleskoj koja je novom paradigmom postala imperija u kojoj “nikad nije sunce zalazilo”.

INDIPENDENCE REVOLUTION – DEKLARACIJA NEZAVISNOSTI SAD danas je plod još jednog otklona od paradigme religije. Tradicionalni concept Vlade vjekovima je bila monarhija sa Božanksim pravima kraljeva, a sveštenstvo je propovijedalo narodu da je kralj postavljen  od Boga.  Deklaracijom Nezavisnosti  formirana je Vlada od naroda pomoću naroda i za narod.

Rođena je ustavna demokratija i oslobođena nevjerovatna ljudska energija i inventivnost. Kreirao  se veći standard života, slobode i nada neviđena u istoriji svijeta. Stvoren je ambijent da se proizvede najveći broj tehnoloških inovacija koje će služiti čovječanstvu. Nikola Tesla je najavio internet i pametni telefon 70 godina prije nego su realizovani u životu I praksi ljudske rase na našoj planeti. Evidentno je da je ovaj pristup građanskih demokratskih društava kakvo je naše  bliže Božjim Zapovijedima nego kako su religije tumačile Deset Božjih Zapovijesti zbog svojih pristrasnih interesa.

                 

Vratimo svoj religijski časovnik na sami izvorni fundamentalni početak. Izbrisite na trenutak sve što su vam propovijedale religije poslije Sinajske Gore:

  1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova sem mene.

Kada sam analizirao šta je zajednicko svim uspješnim, efikasnim i čuvenim ljudima, takođe svim koje sam pomenuo u  ova moja dva teksta je - da su nezavisni u razmišljanjima. Oni su indipendentni: ja mogu to uraditi!, ja sam odgovoran!, ja se mogu osloniti na sebe!, ja mogu birati!. Ja ispunjavam Zapovijed 1., jer između mene i Boga ne postoji nikakav drugi autoritet.  Bog je želio da kaže svakom ljudskom biću: “ dao sam ti intelegnciju da razmišljas svojom glavom i niko od uticajnog auteriteta ne smije biti između Mene i tebe.

Kao da je naslutio da će Zapovijed 1. biti uzurpirana protiv Njegove volje Bog je sa Komandom 2. bio jos određeniji  uvodeći prijeteće kaznene odredbe koje su neke religije prećutale zbog vlastitih interesa vladara I kaste sveštenstva na štetu ljudskog roda, što je dovelo do vjerskih ratova i tenzija  među narodima, što i danas potresa našu domovinu.

Evo šta je Bog rekao Mojsiju u Zapovijedi 2. prema Judaizmu:

  1. Ne pravi sebe nikakve naslikane ili izrezbarene imidže. Ne klanjaj im se niti im služi: zato jer sam Gospodar Bog, jedan ljubomoran Bog, kazniću zlo prekršaja Zapovijedi 2. otaca;  kroz treću i četvrtu generaciju potomaka jer nijesam bio poštovan, a daću oprost hiljadama od njih koji su me voljeli i poštovali Moje Zapovijesti.

A evo sta piše u Kalendaru SPC:

 Zapovest 2.: “Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti služiti.”


 

                             EKSPERIMENT DRUGA ENVERA HODŽE

Enver Hodža je pomenut u predhodnom članku te zauzima mjesto među čuvenim ljudima sa osobinama pomenutim u komentaru Zapovijesti 1. Da je nazavisan i samostalan mislioc ovjekovječio ga je jedan Albanski slikar đe podignutim kažiprstom sabija u mišju rupu Nikitu Hruščova, šefa moćnog Sovjetskog Saveza. Proučavajući istoriju religija zaključio je da je to istorija vjerskih ratova, budalaština i gluposti religioznih auteriteta. Odlučio je da religijski časovnik za svoj Albanski narod vrati u predhrišćansko vrijeme, u doba Ilira.

Demolirao je crkve, katedrale i džamije, nije ih porušio. Nema dokaza da je bio protiv Božjih Zapovijesti, čak šta više, svojom Naredbom ukinuo je još jednu parazitsku profesiju a to su advokati rekavši da Albanci imaju jednog istog Boga i pred sobom pravičan Narodni Sud đe će sami sebe zastupati, te im ne treba nikakav advokat.

Blagodet  od ovog eksperimenta je vidljiva; nema religijske netrepeljivosti među Albancima, ostvaren je moranjem međureligijski dijalog i koncezus, vidio sam u Skadru u istom dvorištu crkvu, džamiju i katedralu đe koegzistiraju u ljubavi dobivši oprost od Boga, jer je drug Enver nasilno ispostovao Zapovijest 2. 

 

 NASTAVAK 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved