Header Graphic
PRILOZI I PISMA > CRNOGORSKI PIKNIK 2019.


8 Jul 2019

 


     

Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta je organizovalo piknik u Lakeside Park-u u Mississauga, 07. Jula 2019. godine povodom Dana Državnosti. Ukoliko želite da uvećate sliku, samo treba da kliknete na istu.


 

 CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019 CRNOGORSKI PIKNIK 2019 CRNOGORSKI PIKNIK 2019.

CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019.

CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019.

CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019. CRNOGORSKI PIKNIK 2019.  CRNOGORSKI PIKNIK U KANADI

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved