Header Graphic
PRILOZI I PISMA > NA VUKA POVIKA I DESET BOŽJIH ZAPOVIJESTI - DRUGI DIO


12 Jul 2019

 

 

Thank You, Professor Dr. Miodrag Perović

Pročitao sam sa pažnjom i besanim razmišljanjem sve što je autor Miodrag Perović napisao o Newton-u na portalu Vijesti.me Da bi nam neko otkrio šampionsku genijalnost Newton-a morao bi i sam odnekle biti genije u prirodnim i matematičkim naukama. 

MUDRAC KOJI NAS JE ODVEO U NOVI SVIJET

Čovjeku koji se uz Arhimeda smatra najvećim umom koji je živio na našoj planeti, Engleska je dala počast bez presedana za jednog naučnika - sahranjen je u Wesminsterskoj opatiji u Londonu, gdje su prije njega sahranjivani samo kraljevi i državnici. Descartes je umro u egzilu. Leibnizovoj sahrani prisustvovali su samo njegov ljekar i njegov sluga koji je držao Leibnizov šešir. Newton-ov kovčeg nosila su tri kneza, tri eala i lord kancelar (predsjednik Doma Lordova). Na Newton-om grobu stoji ploča sa latinskim natpisom. 

Newton je "poboljšao" i Descartesov racionalistički dokaz da Bog postoji jer ga "izvodi" ekperimentalnim metodom. Descartes ga je izveo iz toga što nesavršeni čovjek ograničene moći može da zamisli savršeno biće, a Newton iz ubjeđenja da je savršenstvo Sunčevog sistema (postoji veoma veliki broj putanja planeta i satelita u Sunčevom sistemu, ali su sva tijela postavljena na putanje tako da se ne sudaraju) proizvod neke racionalne namjere. Ali, smatra da kog god i sa kakvim god ciljem da je stvorio svijet kakvim on jeste, ovaj se odvija po zakonima koji dalje ne zavise od čina stvaranja i nauka može da ih otkrije NEZAVISNO OD VJERE I CRKVE. I dokazao da ako se pretpostavi da u Sunčevom sistemu postoji nepokretna tačka, onda ona nije na zemlji.

REZONANTNI BLJESAK U BAŠTI ISAKA NEWTON-A

Radio je fokusiran na "PHILOSOPHIA NATURALIS PRINCIPA MATEMATICA" po 18 časova svih 6 dana, a sedmi dan je šetao u svojoj bašti razmišljajući o gravitacionoj sili. Sjetio se Mojsija na planini Sinaj koji je razmišljao kako da uskladi ponašanje i odnose ljudi svoga naroda koga vodi u obećanu zemlju. Brinula ga je i uzurpacija Boga od strane religija; kao da ON postoji samo za njihove potrebe i propovijedi, imajući pri tom oskudna naučna saznanja svega vidljivog i nevidljivog što su zapravo veličanstvena djela Svemogućeg Tvorca.

Desio se pred njim pad jedne jabuke sa grane na zemlju. Zašto i Mjesec na padne na Zemlju? Shvatio je da gravitacija i brzina kretanja drži Mjesec i planete na vjerovatno eliptičnim orbitama oko Sunca.

U ovom trenutku bljeska rezonance i inspiracije Newton-a su se otkrile Božije Zakonitosti Univerzalnih Zakona Mehanike potrebnih inžinjerima ljudskog roda da izgrade puteve, željeznice, građevinske objekte, sve mašinske elemente, mašine, sva transportna sredstva i sve drugo potrebno za industrijsku revoluciju koja je inicirana pojavom Newton-a.

"Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne shvatam ljudsko ludilo!"

Poruka ekstremno genijalnog Newton-a, dobrog poznavaoca Biblije koju je čitao u grčkom originalu, je da je hrišćanstvo zalutalo u 4 vijeku naše ere, kada je prvi Nikejski sabor iznio pogrešne doktrine o Hristovoj prirodi i svetom trojstvu. U Njutnovim očima obožavanje Hrista kao Boga je idolopoklonstvo i  povreda Božje Zapovijesti 1.

Evidentna su dobra dijela koje je donijelo hrišćanstvo ljudskom rodu i sve sto je Isus Hrist propovijedao mogu se smatrati kao Božje poruke, jer je evidentno bio u rezonantnoj vezi sa Bogom poslije razmišljanja kako da unaprijedi egzistirajuća ponašanja judaizma.

Ali, navešću neke svima poznate ludosti hrišćanstva:

  • Nepotreban  Krstaški pohod na Jerusalem; navodno da se sačuva Hristov grob koji je bio bezbijedan, jer I muslimani poštuju Hrista kao proroka kao i Mojsija, a u stvari radilo se o papskom pljačkastom pohodu da se pohara istočna vizantijska hrišćanka crkva sada poznata kao pravoslavno ortodoksno hrišćanstvo.
  • Vartolomejska Noć od 24. avgusta 1572, u kojoj su hugenoti katolici pobili 30000 francuskih protestanata.
  • Barbarska djela nacista i ustaša prema Jevrejima i Srbima u koncentracionim logorima Nemačke I Poljske kao i logoru Jasenovac koja su ogorčila savjest čovječanstva.

 

Napominjem da je Jugoslavija bila jedina dominantno hrišćanska zemlja koja  je eksplicitno zahtijevala da se osudi nacizam I fasizam kada se 1948. godine u Generalnoj skupštini usvajala Opšta deklaracija o ljudskim pravima; među kojima je kao druga tačka od 3, bila sloboda vjeroispovjesti svuda u svijetu.

 

NASTAVAK  

 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved