Header Graphic
PRILOZI I PISMA > AKTIVNOSTI CRNOGORSKOG KULTURNOG DRUŠTVA


23 Sep 2019

 

                             
     
SJEDNICA UPRAVE CRNOGORSKOG KULTURNOG DRUŠTVA IZ TORONTA 

U Torontu je 22. Septembra 2019. godine održana sjednica Uprave Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta. Na sjednici je razmatran finansijski izvještaj Društva, raspodjela sredstava dobijenih od Uprave za Dijasporu CG, kao i projekti za 2020. godinu. Sastanku je prisvovala i Prof. Dr. Antonela Arhih, sa Univerziteta Toronto, kao spoljni saradnik Društva. Na sjednici je za novog Rizničara pokretne imovine Društva imenovana Marija Elena Selić

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved