Header Graphic
PRILOZI I PISMA > AKTIVNOSTI CRNOGORSKOG KULTURNOG DRUŠTVA


29 Jul 2021

 

RIVERDALE PARK EAST TORONTO 

Predstavnici Crnogorskog Kulturnog Društva iz Toronta postavili su, zajedno sa Upravom grada, komemorativnu ploču i posadili komemorativno drvo u Riverdale parku za Milana Bulatovića, jednog od osnivača Društva iz 1971. godine. U istom parku, nalazi se stablo i komemorativna ploča postavljena i osnivaču CKD i dugogodišnjem Predsjedniku Vojislavu Rašoviću. 

                      


           

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved