Header Graphic
SAVJET ZA DIJASPORU > SPISAK CLANOVA


 


      
                                   

 
Božidar Marković, Udruženje Novog Sada – Republika Srbija ucgnovisad@gmail.com

Milorad Radojević, Udruženje Udruženje „Durmitor“ Bačko Dobro Polje i udruženje Pivljana, Opština Vrbas  – Republika Srbija miloradradojevic@gmail.com

Slobodan Drakić, Udruženje Crnogoraca Vojvodine  – Republika Srbija, slobodrakic@gmail.com

Mirko Zečević, Nacionalna Zajednica Crnogoraca Srbije  cnzbgs@yahoo.com 

 


 

 
Dragan Lučić, Zavičajno udruženje Crnogoraca u Hercegovini „Petar Petrović Njegoš” – Bosna i Hercegovina,
dragan@tara.banjegostrebinje@gmail.com

Mirza Redžić, Vijeće crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini   – Bosna i Hercegovina, redzic.mirza@gmail.com

Ismet Ramčilović, Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka –  Bosna i Hercegovina, udruzenjesandzak@bih.net.baismetr_1959@hotmail.com


 

 
Ruždija Jarović, URO Gusinje” Njujork   – Sjedinjene Američke Države, eurogusinje@yahoo.comjarovicr@yahoo.com;

Sulejman Djonbalić, GUSINJE FONDACIJA  – Sjedinjene Američke Države, info@gusinje-foundation.org

Senad Perazić, Kulturni centar Rumija – Sjedinjene Američke Države, renewresto@icloud.com;


 

 
Redžep Sandžaktar, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora – Republika Turska, crnagoradernek@gmail.comrela1917@gmail.com

Bedri Gul, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija- Crna Gora – Republika Turska,  gulbedri@gmail.com

Abas Erdem, Udruženje socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija-Crna Gora  – Republika Turska, crnagoradernek@gmail.comrela1917@gmail.com


 

 
Elena Simovich, Crnogorska zajednica Ćaka „Kralj Nikola” – Republika Argentina, elenasimovich@hotmail.com

Ivan Novakovich, Crnogorska zajednica Buenos Ajres – Republika Argentina, ivan_novakovic@msn.com


 

 
Emira Mustajbašić Ličina, Savez crnogorskih asocijacija Njemačke (SCANJ) – Savezna Republika Njemačka, montekoeln@web.de

Dr Nenad Popović, Udruženje „Montenegro Hessen e.V” Frakfurt em Mein – Savezna Republika Njemačka,nenad@dr-popovic.de


 

 
Ljubo Radović, Savez Crnogoraca Hrvatske – Republika Hrvatska, ljubo.radovic@ri.t-com.hr

Prof. dr Milorad Nikčević, Crnogorsko kulturno društvo “Montenegro-Montenegrina”,  Osijek – Republika Hrvatska, mnikcevi@ffos.hr


 

   
Edin Latić, Zavičajni klub „BIHOR” – Veliko Vojvodstvo Luksemburg laticedin@hotmail.com

 Ismet Muhović, Asocijacija Luksemburg Montenegro – Veliko Vojvodstvo Luksemburg, ismet.muhovic@yahoo.fr


 

http://www.33ff.com/flags/worldflags/Albania_flag.html  
Milan Zlatičanin, Udruženje ,,Alba Montenegro” – Republika Albanija, culic.burhan@yahoo.com
 


 


 Boris Popivoda
, Zajednica Crnogoraca Republike Makedonije  – Republika Makedonija, boro.popivoda@yahoo.comzcgmmk@yahoo.com 
 


 

http://www.balkantravellers.com/index.php?option=com_content&task=view&id=377 
Senad Šabović,
Udruženje Crnogoraca Kosova  – Kosovo, senad.sabovic@gmail.com; crnogrocikosova@gmail.com

 


 


 
 
Dijana Pajković, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro, Maribor – Republika Slovenija, medved.dijana@gmail.com
 


 

 
Dr Milenko Kujović – Republika Italija, mkkujovic2002@yahoo.commilenko.kujovic@lvr.de

 


 

http://www.unitedplanet.org/volunteer-in-switzerland-long-term/ 
 Zeno  Rastoder, Islamski Kulturni Centar „Džemat Wattwil” – Švajcarska Konfederacija, radicsam@hotmail.com

 


 

 

 

Zoran Rajović, Kulturni i biznis centar Montenegro – Kraljevina Danska, zoran@rajovic.com

 


 

   
Zoran V. Raičević, Crnogorsko  kulturno društvo Toronto – Kanada,
montenegro-canada@rogers.com
 


 

 
Neven Pajović
, Crnogorsko-britansko udruženje „Montenegro UK Society” –  Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, montenegrouksociety@gmail.com


 

 


Refik Refko Radončić– Kraljevina Švedska, rradoncic@trconstruction-ny.com

 


 

 

Borislav Roganović– Ruska Federacija, borislav@sagio.me 

 


 

 

Martin Junčaj–Savezna Republika Austrija  anto_alex@hotmail.com 

 


 

 


Mihailo Mandić, Crnogorska etnička zajednica Australije – Komonvelt Australija, 
mandicmisko@gmail.com;
 


 

 
Vladislav Popović, Udruženje Crnogoraca i prijatelja  Crne Gore na Kipru, Limasol – Republika Kipar, astral54@spidernet.com.cy

 


 

 
Dejan Šestović, Asocijacija „Montenegro” – Republika Francuska,
sestosport@orange.fr

 


 


 Dr Vladimir Nedović
– Kraljevina Holandija,vlado@synemedia.net

 


 

 
Esteban Natalio Michovich Morales, Pokret Crnogoraca u Boliviji –Višenacionalna Država Bolivija, estebanmichovich@gmail.com

 


 

  
Daniel Klisich di Vietri, Crnogorska zajednica u Urugvaju – Istočna Republika Urugvaj, danielklisich@gmail.com 

 


 

 

  Aleks Rohas Božović, Crnogorska zajednica u Peruu –Peruu; arbozovich@gmail.com

 

 

Mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu,predrag.mitrovic@mfa.gov.me

Selim Lika, v.d. generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija

Doc.dr Miloš Vukčević, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-zaštitne poslove i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova, milos.vukcevic@mup.gov.me

Veljko Tomić, generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete, veljko.tomic@mps.gov.me

Mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra nauke, darko.petrusic@mna.gov.me

Igor Vučinić, sekretar Ministarstva kulture,

Tatjana Bulatović, sekretarka u Ministarstvu Sporta

Milanka Baković, v.d. generalnog diektora Direktorata za građanska prava I lične isprave

Dragan Ivanović, pravnik za registraciju sportskih klubova i saveza u Upravi za mlade i sport, ums@ums.gov.me

Milovan Vujović,, Sekretar u Ministarstva zdravlja,

Goran Šćepanović, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije, goran.scepanovic@mek.gov.me

Damir Rašketić sekretar ministarstva Finansija damir.rasketic@mif.gov.me

Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, kabinet@mmp.gov.me

Slavoljub Stijepović, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, slavoljub.stijepovic@podgorica.me

Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar, predsjednik@bar.me

Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane, predsjednik@berane.co.meopstinaberane@t-com.me

Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, opstinabp@t-com.me

Anela Čekić, predsjednica Opštine Gusinje, opstinagusinje@t-com.me

Sonja Nikčević, predsjednica Skupstine Opštine Nikšić, sonja.nikcevic@niksic.me

Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica, predsjednik@petnjica.co.meopstina.pt.predsjednik@gmail.com

Orhan Šahmanović, predsjednik Opštine Plav, opstinaplav@t-com.me

Mirsad Azemović, potpredsjednik Opštine Rožaje, opstina@rozaje.me

Andrija Nikolić, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore,

Ervin Ibrahimović, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine  Crne Gore

Dragan Radulović, predsjednik Matice crnogorske, maticacg@t-com.me

Osman Nurković, predsjednik Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori, osmann@t-com.me

Marin Čaveliš, član Savjeta Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, mac@t-com.mehnv@hnv.me

SabrijaVulić, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore, savjetmncg@gmail.comvulic@t-com.me

Iilir Llazorja, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori,

Ana Popović, član i sekretar Romskog savjeta u Crnoj Gori, romski-savjet@t-com.me

Prof. dr Dragan Bogojević, v.d. dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, d.bogojevic@t-com.me

Mr Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore,
statistika@t-com.mecontact@monstat.org

Đorđije Borozan, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, canu@canu.ac.me

Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, isaveljic@pkcg.orgkdjukanovic@pkcg.org

Svetlana Vuksanović, predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore; office@poslodavci.org

Olivera Vukadinović.  RTVCG

Aleksandar Dedović, Direktor NVO "Alfa Centar"

 

Slobodan Vuković, raniji glavni i odgovorni urednik Pobjede, raniji glavni i odgovorni urednik novinske agencije Tanjug u vrijeme zajednice Srbija i Crna Gora, raniji sekretar Matice iseljenika Crne Gore, slobov@libero.it

Marko Špadijer, član Savjeta Matice crnogorske, maticacg@t-com.me

Orhan Redžepagić, raniji predsjednik Opštine Plav, redzepagicorhan@gmail.com

Marija Mihaliček, istoričar umjetnosti iz Kotora, marijam@t-com.me

Prof. dr Marko Camaj, raniji diplomata. amcamaj@t-com.me 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved