Header Graphic
KANADA

 


 

      
vize za kanadu ♦ 


useljenička   ♦     studentska           radna      ♦    turistička   

 

 


   KAKO DA DOĐETE U KANADU      

OD 01. JANUARA 2015. GODINE IMIGRACIJA KANADE JE UVELA NOVI BRZI SISTEM ZA DOBIJANJE USELJENIČKE VIZE. MOLIMO VAS DA OD SADA KORISTITE SLJEDEĆI LINK ZA VAŠU MOLBU  ZA USELJENJE  . NA OVOM LINKU NALAZE SE SVE POTREBNE INFORMACIJE, KAO I TEST O TOME DA LI ISPUNJAVATE USLOVE ZA USELJENJE I PRIJE NEGO ŠTO PODNESETE MOLBU  

Informacija za građane Crne Gore: od Nobembra 2013. godine, Kanadska Vlada je, preko Međunarodne Organizacije za Imigraciju, ovlastila kancelariju VSF Global da u Podgorici može primati molbe za kanadske vize kao i pasoše.

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00

 

Od sada, preko novo-dizajniranog web portala kanadskog Centra za Imigraciju i Državljanstvo, svaki pośetilac može dobiti sve potrebne informacije o načinu podnošenja zahtjeve za sve kategorije viza: pośetilačka, studentska, iseljenjička, izbjeglička, radna....  

Odjeljenje za podnošenje zahtjeva za vize je pružalac usluga Vladi Kanade ovlašćeno da prihvata prijave u Crnoj Gori  za sve kategorije prijevremenih viza (posjetilačke, studentske i radne vize) i zahtjeve za izdavanje putnih isprava licima, sa stalnim boravkom u Kanadi.

Odjeljenje za podnošenje zahtjeva za vize je ovlašćeno da pruža dodatne administrativne usluge podnosiocima zahtjeva kao što je prikupljanje zahtjeva za vize, taksi i povrat pasoša u zapečaćenim kovertama. Odjeljenje za podnošenje zahtjeva za vize može takođe pomoći kod zakazivanja intervjua u ime kanadske kancelarije za vize.
Odluku o izdavanju ili odbijanju vize donose isključivo službenici iz imigracionog u Odsjeku za državljanstvo i imigraciju Kanade (CIC), u skladu sa pravilima i smjernicama kanadskog imigracionog viznog režima. Odjeljenje za podnošenje zahtjeva za vize nema nikakvu ulogu niti uticaj na ishod zahtjeva i neće ponuditi bilo kakav savjet u vezi procjene statusa zahtjeva.

Korišćenje usluga Odjeljenja za podnošenje zahtjeva za vize je na dobrovoljnoj osnovi. Ove usluge se mogu dobiti i direktno preko sistema Online prijave Odsjeka za državljanstvo i imigraciju Kanade (E-Apps) 

 

NA VAMA JE SAMO DA KLIKNETE START I DOBIĆETE SVE POTREBNE INFORMACIJE

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved