OPŠIRNIJE  


                                        


PORODICA LALIČIĆ U NIJAGARI - KANADA  


  • AKTIVNOSTI POČASNOG KONZULA CRNE GORE U TORONTU

 

Počasni Konzul CG u Torontu, Douglas Elliott prisustvovao je otvaranju Počasnog Konzulata CG u Čikagu - 18. Aprila 2019. g. Počasni Konzul CG u Čikagu je Edin Seferović  

 


     


   

OPŠIRNIJE ►  


 

OPŠIRNIJE  

 


  


 

REAGOVANJE GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE NA TEKST O CRNOGORSKOJ KUĆI 


 

 

- cijela brošura u PDF formatu   

 


 


   

OPŠIRNIJE  


  


 

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.

Predlogom zakona se na kvalitetan način normativno zaokružuje oblast ostvarivanja i jačanja saradnje Crne Gore sa iseljenicima, koja treba da rezultira poboljšanjem kulturnih, obrazovnih, naučnih, ekonomskih, sportskih i drugih veza dijaspore sa matičnom državom, ali i unapređenjem brige matice o svom iseljeništvu.

Direktor Uprave za Dijasporu Ministarstva vanjskih poslova mr Predrag Mitrović je, na Konferenciji za medije održanoj nakon sjednice Vlade, istakao da se predloženim rješenjima uvodi niz unapređenja na planu pružanja podrške i jačanju organizovanog djelovanja dijaspore kroz finansiranje programa i projekata organizacija iseljenika putem javnog konkursa, transparentnijeg izbora predstavnika iseljenika u Savjet za saradnju sa dijasporom, dodatno uređuje na
 

 

 ©  2005 - 2019 www.montenegro-canada.com  All rights reserved