Header Graphic
O FORMIRANJU OVOG WEB PORTALA

 


    

  "Crnu Goru nosimo u srcu: rođenjem, porijeklom, opčinjenošću ili sudbinom.  U tom opjevanom vijencu planina, okupanih morem,  vazda je tinjalo strijemljenje prema Evropi, Americi i vasioni. To nam je bio jedini putokaz - i prije i danas!"

  Ovaj web portal je osnovan Juna 2005. godine u gradu Torontu, Kanada. Cilj ovog projekta jeste - promovisanje dijaspore Crne Gore u Kanadi i šire na cijelom američkom kontinentu; čuvanje od zaborava onih koji su svojim angažovanjem u Kanadi, Americi i Crnoj Gori zadužili naše iseljeništvo. Takođe, želimo da svojim radom, tekstovima i porukama damo skromni doprinos - obnovi i prosvjećenju Crne Gore, promovišući  prije svega vrijednosti i norme savremenog čovječanstva, njegujući pritom - slobodu govora i pisanja. Smatramo da u tom projektu svoje mjesto imaju svi napredni ljudi epohe - širokih pogleda, čija strijemljenja su ujedno i strijemljenja modernog svijeta . 
 
  Web portal uređuje tim - kojeg čini i više desetina saradnika iz cijelog svijeta.

  Vlasnik portala je Zoran V. Raičević

  Na ovom web portalu se nalazi više stotina priloga i tekstova i više od četiri hiljade fotografija. Više od tri hiljade fotografija i više od dvije stotine tekstova se prvi put objavilo na ovom portalu. Neki tekstovi i prilozi služe prije svega za saznavanje - apsolutnih istina o Crnoj Gori i njenom prostoru kroz vjekove.

  Web site je ustanovio pravila korišćenja sadržaja i zaštite autorskih prava      
 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved