Header Graphic
Satelitski snimci Crne Gore I


                     Google Earth
Ove slike nemaju grafičku obradu, osim naknadno dodatih navigacionih linija; radi se se o imidžu specijalnih kamera koje su napravile ove fotografije kada je prostor bio najčistiji za snimanje iz satelita. Ukoliko želite da uvećate sliku dovoljno je da kliknete na odabranu fotografiju

SLIKA  JE  NIJEMO  PJESNIŠTVO

Fotografije Crna Gora I Fotografije Cna Gora II  Fotografije Crna Gora III
 
Slike
Ia Ib Ic Id Ie If Ig Ih Ii ♦  II III IV V VI ♦ VII VIII IX

Fotografije Crna Gora ♦  Fotografije Kanada Crnogorske Kolecije

Ali pašini izvori 
Snimci CG iz satelita I Snimci Crne Gore iz satelita II

Brod Jadran  Stare fotografije  Crnogorski Amblemi 

 

 


                     Google Earth
Ove slike nemaju grafičku obradu, osim naknadno dodatih navigacionih linija; radi se se o imidžu specijalnih kamera koje su napravile ove fotografije kada je prostor bio najčistiji za snimanje iz satelita. Ukoliko želite da uvećate sliku dovoljno je da kliknete na odabranu fotografiju

SLIKA  JE  NIJEMO  PJESNIŠTVO

Fotografije Crna Gora I Fotografije Cna Gora II  Fotografije Crna Gora III
 
Slike
Ia Ib Ic Id Ie If Ig Ih Ii ♦  II III IV V VI ♦ VII VIII IX

Fotografije Crna Gora ♦  Fotografije Kanada Crnogorske Kolecije

Ali pašini izvori 
Snimci CG iz satelita I Snimci Crne Gore iz satelita II

Brod Jadran  Stare fotografije  Crnogorski Amblemi 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved