Header Graphic
Crnogorski amblemi VAKAT je da polako država Crna Gora dobije svoj nacijonalni simbol-suvenir...


Amblemi sa Cetinja, iz radionice g. Zorana B. Zekovica

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved