Close

 

 
                                  INFORMACIJE I PRAVILA       
                          KORIŠĆENJE SADRŽAJA I AUTORSKA PRAVA

 

Ovaj web portal  dozvoljava djelimično  korišćenje materijala i fotografija sa naših web stranica  (što podrazumijeva linkovanje naših stranica i postavljanje banera sa našom web ikonom) samo ukoliko korisnik navede kao izvor - naš web site. 

Strogo je zabranjeno preuzimanje onih sadražaja i fotografija na kojima je posebno navedeno da  podliježu autorskim pravima i restrikciji.. Za eventualno preuzimanje ovog materijala i dobijanje dozvole, možete se obratiti na e-mail: montenegro-canada@rogers.com

Uredništvo ovog web portal-a ne odgovara za objavljenje materijale. sadržaj poruka, niti za stavove iznesene u njima, a odgovornost snosi  isključivo autor. Ukoliko primijetite da je neki sadržaj povrijedio Vaša autorska prava, molim Vas obratite nam se odmah i mi ćemo automatski preduzeti mjere da Vaša prava budu zaštićena. PRIMJEDBA ILI ZAHTJEV ►

Web portal www.montenegro-canada.com može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke  o korisnicima dobijene tokom korišćenja ovog portala (podaci o računaru, IP adresa, Internet provajder, posjeta pojedinim stranicama web site-a) ili podatke unesene prilikom učlanjenja, slanja elektronske poruke ili popunjavanja neke od formi na web site-u. Ove podatke, web portal koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga posjećuju, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje, dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Podaci dobijeni ovim načinom su tajna i ne mogu biti proslijeđeni trećem licu


ULJEPŠAJTE SEBI DAN, BUDITE SA NAMA

 

Close